Nederland circulair in 2050

Door de groeiende behoefte aan energie en grondstoffen staat de aarde onder druk. Mede daarom wil de overheid dat Nederland in 2050 een circulaire (bouw)economie heeft. Dat houdt in dat we tegen die tijd zo min mogelijk gebruikmaken van fossiele grondstoffen.

Voor wat betreft materialen en grondstoffen die we wel nodig hebben, zorgen we dat deze maximaal hergebruikt kunnen worden. Wij dragen graag ons steentje bij en promoten het circulair bouwen zo veel mogelijk bij onze opdrachtgevers. Circulair bouwen is duurder, maar de gebruikte grondstoffen en materialen worden meer waard en gaan langer mee.

Circulair bouwen aan de toekomst?

Ga in gesprek met onze deskundigen

Gesprek aanvragen

Actieve begeleiding voor, tijdens en na het traject

Circulair bouwen is relatief nieuw in Nederland en werkt anders dan een standaard bouwtraject. In het voortraject bepalen we gezamenlijk de ambitie en geven wij volledige begeleiding bij de bouwaanbesteding.

Hergebruik van materialen en innovatieve installaties

Innovatie staat centraal in de trajecten die over circulair bouwen gaan. Bij deze manier van bouwen gaat het volledig om het toelaten van nieuwe soorten oplossingen en manieren van werken. Wij kijken dan ook graag met een frisse blik naar de traditionele markt en zoeken naar kansrijke verbeteringen in het proces. We stellen een projectgroep samen van deskundige en ervaren medewerkers.

Werken aan de toekomst

Wij laten het niet bij denken en schakelen, zodra het kan, over naar de uitvoerende modus. Zo hebben we onlangs een pand op de oude locatie gedemonteerd en op de nieuwe locatie weer opgebouwd. Hier hebben we onder andere de luchtkanalen, riolering, brandhaspels, waterleidingen, elektra, verlichting, stopcontacten en het sanitair hergebruikt. Beslissingen die tijdens een circulair project worden genomen, maken we op basis van de eerder bepaalde duurzame ambities en doelen. We maken keuzes niet alleen voor de eenmalige bouw of installatie, maar juist voor de verdere levensduur en het beheer van het pand.

Optimalisatie door vooruitstrevend beheer

Voor de evaluatie zijn het gebruik en beheer van het gebouw van belang. Wij zorgen dat voorafgaand aan het bouwtraject al de juiste beslissingen genomen worden, waardoor het onderhoud zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt. Ook na oplevering blijven wij betrokken om te kijken of er verbeteringen in het beheer doorgevoerd kunnen worden. Samen zorgen we voor de optimalisatie en verduurzaming van het gebruik.