Samenwerken met De Groot

Door de expertise van onze medewerkers, partnerbedrijven en toeleveranciers te bundelen, weten we voor iedere opdracht de perfecte projectgroep samen te stellen. We houden hierbij uiteraard rekening met de wensen van onze opdrachtgevers.

Bij ons is iedereen op elkaar ingespeeld en werkt op een professionele en plezierige manier met elkaar samen: van ontwerpers, voorbereiders en installateurs tot aan degene die technische installaties onderhouden en beheren.

Samen bouwen aan
de toekomst?

Neem contact met ons op

Samen bouwen aan de toekomst

Wij blijven met oog voor de toekomst werken. Juist door onze kennis en kunde te bundelen met de inzichten vanuit diverse branches en disciplines. Zo blijven we hoogwaardige diensten leveren en focussen we tegelijkertijd op de reductie van faalkosten, werken we continu aan betere communicatie met samenwerkingspartners door gebruik te maken van BIM en REVIT. Verspilling proberen we uit onze processen te elimineren. We werken zo veel mogelijk LEAN, zijn lid van INKA-inkoopcombinatie en kopen via de SIM-methode in. Kortom, samen bouwen wij aan de toekomst.