Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Groot Installatiegroep en haar dochterondernemingen, hierna te noemen De Groot Installatiegroep.
Het betreft hier:

De Groot Installatiegroep: Kamer van Koophandel, nummer 04032033
De Groot Installatiegroep Brandbeveiliging: Kamer van Koophandel, nummer 06044291
De Groot Installatiegroep Divisie Noord: Kamer van Koophandel, nummer 04024577
De Groot Installatiegroep Divisie Oost: Kamer van Koophandel, nummer 09028411
De Groot Installatiegroep Divisie West: Kamer van Koophandel, nummer 64303543

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van alle entiteiten van De Groot Installatiegroep B.V. De Groot Installatiegroep B.V. respecteert te allen tijden de privacy van haar medewerkers.

Wat gebeurt er met deze persoonlijke gegevens?

Voor een aantal doelen worden door ons bedrijf persoonsgegevens verzameld. Deze worden toegelicht in een zogenaamd verwerkingsregister. In het verwerkingsregister is opgenomen welke persoonsgegevens gebruikt worden, voor welk doel, waar ze opgeslagen worden en met wie de gegevens worden gedeeld.

In sommige gevallen zal De Groot Groep gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Deze gegevens worden volstrekt anoniem behandeld en stellen ons in staat analyses te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om te allen tijde haar/zijn eigen gegevens op te vragen die bij De Groot Installatiegroep worden vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een mail te sturen naar privacy@degrootgroep.nl. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Groot Installatiegroep vastgelegd zijn? dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens (tenzij dit wettelijk verplicht is).

Ook als je gegevens niet kloppen of als je gegevens zijn veranderd heb je het recht dit te laten wijzigen door De Groot Installatiegroep.

Beveiliging

De Groot Installatiegroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@degrootgroep.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.