Werken in een veilige omgeving

In een hoog-risicobranche als die van ons ligt het gevaar op ongevallen en incidenten dagelijks op de loer. Door veiligheid in het volledige bedrijf te waarborgen proberen we risico’s tot een minimum te beperken. Dat doen we onder andere met ons gedragsverbeterprogramma, de mascotte van vader Herman als boegbeeld en het bewaken van de veiligheidsgrenzen voor ons personeel.

Veilig werken met geschoold personeel

Loyaliteit, de zorg voor elkaar en duurzame initiatieven zijn binnen ons bedrijf van groot belang. Wij investeren continu in het ontwikkelen van onze medewerkers en in de nieuwste machines die bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Gedragsverbeterprogramma

Intern hebben wij 24 gouden veiligheidsregels opgesteld waarmee werknemers elkaar scherp houden en dagelijks attenderen op het belang van veilig werken. Dat reikt van de verantwoording voor het keuren van middelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tot aan het aanspreken van collega’s op onveilig en ongezond gedrag. Iedere maand staat één hoog risicovolle activiteit centraal. Gedurende een periode van twee jaar presenteren en toetsen we 24 thema’s, waarmee we de houding en het gedrag van de medewerkers trainen. We streven naar een ongeval- en incident vrije werkomgeving en het voorkomen van zo veel mogelijk beroepsziekten en beroepsverwante gezondheidsklachten.

Veiligheidsmascotte Herman is in het leven geroepen om het gedrag verbeterprogramma kracht bij te zetten.

In beeld: veiligheid bij De Groot Installatiegroep

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de onderstaande video laten we onze manier van veilig werken zien.