Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij De Groot Installatiegroep staat het welzijn van de medewerkers sinds jaar en dag zeer hoog op de agenda. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel MVO, is een containerbegrip, dat zonder inhoud weinig zegt. Wij hebben de daad bij het woord gevoegd en ondernemen echt op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

De basis hiervan werd gelegd door de oprichter Herman de Groot. Als eerbetoon is in zijn naam de Herman de Groot stichting opgericht.

Een mooi project voor de stichting?

Stuur een mail

Herman de Groot stichting

Herman is het boegbeeld van de organisatie en vader van 7 kinderen, waarvan een viertal nog in de directie zit. Gedurende zijn hele leven heeft Herman de Groot gezegd een stichting te willen. Na zijn overlijden hebben zijn kinderen deze wens in vervulling laten gaan. Hij was sociaal betrokken en uitte dat onder andere door mensen financieel te helpen. Met de stichting doen we dat nu voor diverse projecten, zoals een school in Gambia, de Zonnebloem en projecten in Emmen.

Oog voor collega’s

Doordat iedereen in de organisatie op gelijke voet met elkaar staat zijn we benaderbaar en toegankelijk voor elkaar.

Als een medewerker met problemen zit, proberen we samen met diegene een passende oplossing te vinden. Dit kan bijv. gaan om een mantelzorger, die gebaat is bij flexibele werktijden en handvatten aangereikt krijgt om zo goed mogelijk voor iemand te kunnen zorgen.

Inzet op vitaliteit

Zeker in een branche waarin het werk zwaar is, staat het welzijn van de medewerker centraal. Zo krijgt iedere medewerker bij ons, indien gewenst, een periodieke medische keuring.

Verder organiseren we jaarlijks workshops met onderwerpen als: stress en relax, slapen, stoppen met roken, werkgeluk, voeding en bewegen en timemanagement.

Mantelzorg

Hoe gaan we als De Groot Installatiegroep om met werknemers die mantelzorger zijn? En wat is onze rol hierin als werkgever.

Laaggeletterdheid

Nu onze maatschappij steeds ‘digitaler’ wordt, zien we dat een deel van onze medewerkers moeite heeft deze veranderingen bij te houden. Voor deze groep biedt De Groot de mogelijkheid om een aantal basisvaardigheden hieromtrent eigen te maken. Deze vaardigheden zijn gericht op zowel privé als werksituaties; denk bijvoorbeeld aan het digitaal invullen van formulieren, pinnen van geld, schrijven van een email etc.

Samen met Stichting Lezen & Schrijven en Het Taalpunt is een proef gestart waarbij de gelegenheid geboden wordt om via de IPad een Taalmeter te maken. De uitslag laat zien welke medewerkers een steuntje in de rug nodig hebben en voor wie een individueel leertraject gestart moet worden.

“Ik had ervaring opgedaan in kleinere bedrijven en vermoedde dat ik bij De Groot een ‘nummer’ zou worden. Maar ik voelde me snel thuis dankzij de prettige werksfeer en aardige collega’s. De Groot Installatiegroep is een bedrijf met aandacht voor haar werknemers. Toen mijn dochter ernstig ziek was, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om in overleg te gaan met je werkgever, ook als het in de privésfeer tegenzit. Ik ben dankbaar voor het feit hoe daarmee om is gegaan. Het bedrijf is sociaal, professioneel, modern en ik ga dagelijks met plezier naar het werk.”

– René Robben is sinds 2000 in dienst als projectleider en hoofd montage.

Rene Robben