Nieuwbouw en renovatie Lumion College

De Groot Installatiegroep heeft in dit project alle werktuigbouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de verbouw en uitbreiding van het bestaande scholencomplex uit 1973 uitgevoerd.

Het hoofdcomplex, met een jong-monumentale status, is gerenoveerd en uitgebreid. Tussen het nieuwe deel en de oudbouw is een atrium gebouwd, 'het Forum' genoemd. Dit is de centrale ontmoetingsplek van de school. Hier bevinden zich de entrees en vanuit het Forum zijn alle onderdelen van de school eenvoudig te bereiken.

  • Opdrachtgever: Hegeman
  • Architect: Atelier Pro Architecten
  • Adviseur: Ingenieursburo Linssen
  • Oppervlakte: 14100 m²
  • Bouwduur: 14 maanden
  • Oplevering: mei 2019

Temperatuur op afstand

Er is tevens een nieuwe sportzaal gebouwd en een bestaand monumentaal pand is omgetoverd tot werkplekken voor docenten. In de hiervoor genoemde gebouwen heeft De Groot Installatiegroep de klimaatinstallaties, sanitaire voorzieningen en drinkwaterinstallaties geïnstalleerd. Het geheel van de werktuigkundige installaties wordt door een omvangrijke meet-, en regelinstallatie bestuurd en geregeld. Docenten kunnen per leslokaal met gebruik van een app op een mobiele telefoon de temperatuur en verlichtingssterkte binnen een bandbreedte aanpassen.

Optimaal gebruik stadswarmte

In het terrein zijn leidingen geïnstalleerd om de toegeleverde stadswarmte te distribueren naar de vier hoofdgebouwen. Elk pand is voorzien van een na-geregelde groep. In het gerenoveerde hoofdgebouw wordt de warmteafgifte verzorgd door convectoren langs de gevel en individuele na-verwarming in de lokalen. Het leidingwerk is volgens het Tichelmann principe geïnstalleerd. In het nieuwe complex zorgen een combinatie van vloerverwarming en na-verwarmers voor een aangename binnentemperatuur per lokaal.

De verse luchtvoorziening wordt geregeld door een luchtbehandelingskast per bouwdeel. Energie-terugwinning vindt plaats door een warmtewiel. De verse luchthoeveelheid wordt per lokaal / zone individueel geregeld op basis van CO2-meting.

Caland 2 in Amsterdam is een middelbare school voor mavo, havo en vwo. Met een combinatie van hergebruik van een gedeelte van het bestaande monumentale schoolgebouw en een deel nieuwbouw is op deze locatie een passende definitieve huisvesting ontworpen voor het Lumion, de nieuwe naam van het voormalig Caland 2 College.

Forum oudbouw