CO2-prestatieladder niveau 3

Veel bedrijven willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid en het verbeteren van de wereld, maar daar blijft het vaak ook bij. De Groot Installatiegroep wil het, doet het, en meet haar inzet aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem waarmee bedrijven structureel werken aan CO2-reductie.

Hoe hoger op de ladder, hoe meer een bedrijf doet om koolstofdioxide te reduceren. Wij zitten op niveau 3, wat inhoudt dat wij voornamelijk werken aan CO2-bewust handelen binnen onze eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze projecten. Jaarlijks worden we getest en beoordeeld op de verbeteringen die we doorvoeren. Klik hier voor meer informatie op de SKAO website.

Ideeën om nog verder te verduurzamen?

We horen ze graag

Idee insturen

Actieve deelname verbetering milieuprestaties

Door het behalen van het CO2-bewust certificaat en bijbehorende reductiedoelstellingen zetten we een volgende stap in het verbeteren van onze milieuprestaties. Concreet houdt dat in dat wij zo veel mogelijk materialen, grondstoffen en componenten proberen te kopen die later hergebruikt kunnen worden. Ook kopen we geen materialen, grondstoffen en componenten die een negatief effect op het milieu hebben. Lees hier meer over onze sector- en keteninitiatieven voor de CO2-reductie.

Onnodig energieverbruik voorkomen

Naast deze verbetering in de uitstoot van broeikasgassen, hebben we ook diverse maatregelen getroffen voor het gebruik van onze panden, materialen en brandstoffen. Om onnodig energieverbruik te voorkomen, zijn op onze vestigingen diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Onze doelen voor 2023

 • Reductie 3% verbruik aardgas
 • Reductie 5% CO2 voor scope 1
 • Reductie 5% CO2 voor scope 2
 • Realiseren van nieuw autobeleid om CO2 nog verder te verlagen
 • Het in gang zetten van meer duurzaamheid binnen inkoopproces en selectie van leveranciers bij INKA
 • Opstellen van duurzaamheidsrapportage inclusief een MVO verslag
 • Ontwikkelen format duurzaamheidsverslag op basis van CRSD Richtlijn. Uitzetten stakeholdersonderzoek in het kader van CRSD.
 • Implementatie van een aantal SDG’s in het commerciële traject
 • Circulair project verwerven met duurzame technieken
 • Drie relaties meenemen in onze duurzaamheidsdoelstellingen en reflecteren.
 • Maandelijks monitoren van afvalstromen in Power BI. Wellicht SDG’s koppelen aan Power BI.
 • Koppeling maken tussen database Van Happen en Power BI DGI.
 • Anders ontwerpen, repareren i.p.v. vervangen
 • Opzetten nieuwe dienstverlening (o.a. leaseconcepten, reparatie, nieuwe business modellen)
 • Onderzoek op welke wijze we grondstoffen kunnen hergebruiken in overleg met leveranciers. Project via Inkoop en Commercie.
 • De gevaarlijke stoffen die binnen DGI worden gebruikt dienen te worden vervangen door producten die ECO-vriendelijk zijn
 • Koppeling maken tussen slimme meters en Power BI DGI
 • Verder verduurzamen van de bedrijfspanden van DGI
 • Ontwikkelen dashboard in Power BI
 • Opstellen life cycle assessment (LCA) Wat is de milieu impact van onze producten, diensten of organisatie. Aanschaffen software EcoInvent. Verwijzing naar MilieuDataBAse.
 • Laadpalen voorzien landelijk op de vestigingen. 20% van de plekken
 • Nieuwe auto’s aanschaf onder CO2 waarde 110.
 • Het in gang zetten van meer duurzaamheid binnen inkoopproces en selectie van leveranciers bij INKA
 • Het actief delen van informatie en mogelijkheden naar leveranciers en de interne organisatie
 • Groningen : Inventarisatie verlichting kantoren, 100% LED verlichting.
 • Groningen : 3x dubbele elektrische laadpalen
 • Joure : Pand voorzien van zonnepanelen
 • Overloon : De gevaarlijke stoffen die binnen DGI Immens BV worden gebruikt dienen te worden vervangen door producten die ECO-vriendelijk zijn
 • Hattem : Controle bewegingsmelders. Timerschakelaars, kantoren en werkplaats voor laders etc.
 • Hengelo Brand S&O : Plannen op postcode, samenvoegen objecten
 • Hengelo : Opstellen life cycle assessment (LCA)
 • Elburg : Opstellen life cycle assessment (LCA)
 • S&O : Ervaring op doen met toepassing van refurbished materiaal. Keuze maken in aanbieders reparatiediensten (bijv. Rensa) en productgroepen. Inzamelen defect materiaal, repareren, hergebruiken.