CO2-prestatieladder niveau 3

Veel bedrijven willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld, maar daar blijft het vaak ook bij. De Groot Installatiegroep wil het, doet het en meet haar inzet aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem waarmee bedrijven structureel werken aan CO2-reductie.

Hoe hoger op de ladder, hoe meer een bedrijf doet om koolstofdioxide te reduceren. Wij zitten op niveau 3, wat inhoudt dat wij voornamelijk werken aan CO2-bewust handelen binnen onze eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze projecten. Jaarlijks worden we getest en beoordeeld op de verbeteringen die we doorvoeren.

Idee├źn om nog verder te verduurzamen?

We horen ze graag

Idee insturen

Actieve deelname verbetering milieuprestaties

Door het behalen van het CO2-bewust certificaat en bijbehorende reductiedoelstellingen zetten we een volgende stap in het verbeteren van onze milieuprestaties. Concreet houdt dat in dat wij zo veel mogelijk materialen, grondstoffen en componenten proberen te kopen die later hergebruikt kunnen worden. Ook kopen we geen materialen, grondstoffen en componenten die een negatief effect op het milieu hebben. Lees hier meer over onze sector- en keteninitiatieven voor de CO2-reductie.

Onnodig energieverbruik voorkomen

Naast deze verbetering in de uitstoot van broeikasgassen, hebben we ook diverse maatregelen getroffen voor het gebruik van onze panden, materialen en brandstoffen. Om onnodig energieverbruik te voorkomen, zijn op onze vestigingen diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Onze doelen voor 2020

  • Een reductie van 3% van de gemiddelde CO2 uitstoot van het wagenpark. Een reductie van 3% verbruik op aardgas.
  • Een reductie van 5% CO2 voor scope 1.
  • Een reductie van 5% CO2 voor scope 2.
  • Bereik Q4 dat we hebben deelgenomen aan sector- en keteninitiatieven en dat hiervoor een specifiek budget van 5k is vrijgemaakt.
  • Bereik Q4 dat er bij projecten waarbij de CO2 prestatieladder van toepassing is, in de werkvoorbereiding is vastgesteld welke reductie en besparingsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd.
  • Bereik Q4 dat van het pand Hengelo de TL verlichting van de productiehal is vervangen door LED verlichting.
  • Bereik Q4 een toename van het aantal elektrische vervoersmiddelen.