CO2-prestatieladder niveau 3

Veel bedrijven willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid en het verbeteren van de wereld, maar daar blijft het vaak ook bij. De Groot Installatiegroep wil het, doet het, en meet haar inzet aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem waarmee bedrijven structureel werken aan CO2-reductie.

Hoe hoger op de ladder, hoe meer een bedrijf doet om koolstofdioxide te reduceren. Wij zitten op niveau 3, wat inhoudt dat wij voornamelijk werken aan CO2-bewust handelen binnen onze eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze projecten. Jaarlijks worden we getest en beoordeeld op de verbeteringen die we doorvoeren.

Ideeën om nog verder te verduurzamen?

We horen ze graag

Idee insturen

Actieve deelname verbetering milieuprestaties

Door het behalen van het CO2-bewust certificaat en bijbehorende reductiedoelstellingen zetten we een volgende stap in het verbeteren van onze milieuprestaties. Concreet houdt dat in dat wij zo veel mogelijk materialen, grondstoffen en componenten proberen te kopen die later hergebruikt kunnen worden. Ook kopen we geen materialen, grondstoffen en componenten die een negatief effect op het milieu hebben. Lees hier meer over onze sector- en keteninitiatieven voor de CO2-reductie.

Onnodig energieverbruik voorkomen

Naast deze verbetering in de uitstoot van broeikasgassen, hebben we ook diverse maatregelen getroffen voor het gebruik van onze panden, materialen en brandstoffen. Om onnodig energieverbruik te voorkomen, zijn op onze vestigingen diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Onze doelen voor 2022

 • Reductie 3% gemiddelde CO2 uitstoot wagenpark
 • Reductie 3% verbruik aardgas
 • Reductie 5% CO2 voor scope 1
 • Reductie 5% CO2 voor scope 2
 • Alle bedrijfsgebouwen verder verduurzamen. In ieder geval elk gebouw 1 label verbeteren indien dit nog kan.
 • Verwerven Circulair project met nieuwste duurzame technieken.
 • Uitvoeren nulmeting CO2 Prestatieladder Trede 4 + 5.
 • Inrichten van 10% van het aantal parkeerplekken met elektrische laadvoorziening.
 • Divisie brand Service en onderhoud: herverdeling van regio-overschrijdende contracten
 • Vestiging Emmen : voorzien van PV panelen
 • Vestiging Groningen : Monitoren nieuwe Warmtepomp -> Check gasloos maken bedrijfspand
 • Vestiging Groningen : 4-6 laadpalen elektrische auto’s
 • Vestiging Groningen : Analyse verduurzamen pand d.m.v. LED-verlichting
 • Vestiging Joure : voorzien van zonnepanelen.
 • Vestiging Naaldwijk : vervangen verlichting voor LED
 • Vestiging Breda : laatste serie armaturen vervangen voor led verlichting /
 • Vestiging Breda : Laadpalen per 10 werkplekken
 • Vestiging Breda : verbeteren kantoorverlichting/klimaat
 • Vestigingen Elektravon afd. service: meer gebruik maken van elektrische auto’s