Digitalisering die het verschil maakt

Digitalisering is vrijwel niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Door digitalisering als thema strategisch op te pakken in onze organisatie koppelen we de toepassing van technologie, digitale middelen en digitale vaardigheden aan onze bedrijfsdoelstellingen. We willen hiermee het verschil kunnen maken voor onze klanten, onze partners binnen- en buiten onze sector en uiteraard ons eigen bedrijf. Of het nu gaat om BIM, Data, ICT of Artifical Intelligence (AI), wij pakken het als geheel op onder de noemer digitalisering.

Hoe BIM, Data en ICT u en ons helpen het verschil te maken?

Ontvang hier relevante inzichten over digitalisering

Stuur een e-mail

De rol van digitalisering binnen de installatietechniek wordt ook steeds belangrijker. In het CONNECT2030 rapport van Techniek Nederland is het zelfs als één van vijf thema's met grote impact benoemd. Daarom zetten wij als De Groot Installatiegroep in op digitalisering. Wij zien dat onze digitale middelen en onze digitale vaardigheden het verschil kunnen maken richting de toekomst.

BIM als totaalproces

Wij zien BIM als een belangrijke ontwikkeling op het vlak van digitalisering. BIM helpt onze branche en ons als De Groot Installatiegroep in betere installaties realiseren, hogere kwaliteit en minder faalkosten. Voor de afkorting BIM is een veelvoud aan definities in omloop. Bij De Groot Installatiegroep hanteren we de visie dat het om het totaalproces gaat, oftewel Building Information Management. Het gebruiken van modelling applicaties als Autocad, Stabicad of Revit (Building Information Modelling) is slechts één facet van het digitaliseren van het gehele proces waarin bouwinformatie een rol speelt. Binnen de brede definitie die wij hanteren past ook het gebruiken van bouwinformatie vanuit een ‘as designed’ fase tot in de gebruiksfase van een installatie. En in toenemende mate zal ook de renovatie en sloopfase van belang zijn. Duurzaamheid kent een toenemend belang aan het hergebruik van materialen en grondstoffen.

Met BIM komt de virtuele, of digitale representatie, tijdens het ontwerp samen met de fysieke wereld, ook wel de 'digital twin'. We zien en onderkennen het belang van het digitale ontwerpproces binnen de installatietechniek.

Zien waar we BIM hebben toegepast? Kijk ook op onze projectenpagina.

DGI BIM proces

Waarde uit data

Het belang van data neemt de komende jaren alleen maar toe. Meer en meer verschuift de focus van de IT en technologie die data verwerken naar de data zelf. Wij willen onze bedrijfsdata inzichtelijk hebben om zo de juiste keuzes als bedrijf te maken. Dit is ook als één van de thema's in onze digitale strategie. Ook is data steeds vaker een (additioneel) product waarmee de dienstverlening naar klanten kan worden verbeterd. Met een eigen dataplatform zijn we in staat om op het vlak van Business Intelligence (BI) continue dashboards te ontwikkelen en daarmee onze organisatie en klanten van relevante inzichten te voorzien. Dit maakt onze dienstverlening waardevoller voor klanten en onze partners.

Toepassen van nieuwe technologieën

Technologische vernieuwing gaat razendsnel en lijkt ook steeds sneller te gaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige intelligentie, ook wel 'Artificial Intelligence' (AI). Er is sprake van een verschuiving van zelf nieuwe technologie ontwikkelen naar een grotere focus op (snel) toepassen van nieuwe technologieën. Binnen onze digitale strategie spreken we uit dat innoveren en experimenteren een belangrijk thema is. Hiermee verkennen we actief hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen toepassen voor De Groot Installatiegroep en binnen de installatietechniek.

Slimmer werken door Virtual Reality (VR) en Augumented Reality (AR)

Wij zetten bijvoorbeeld nieuwe technologieën als Virtual Reality (VR) of Augumented Reality (AR) bij wijze van experiment. Hier ervaren we hoe we de kennis en kunde van onze vakmensen beter kunnen inzetten voor onze klanten. Dit doen we bijvoorbeeld op het vlak van Service en Onderhoud. Maar ook hoe we in het kader van duurzaamheid slimmer kunnen omgaan met de hoeveelheid kilometers die we naar onze klanten moeten reizen. Duurzaamheid is binnen De Groot een belangrijk aandachtspunt waarin we investeren.

Flexibiliteit en schaalbaarheid door toepassing Cloud Computing

Evolutie binnen de ICT gaat ook met een snel tempo. Waar voorheen ICT eigen hosting en de fysieke server van belang was binnen de eigen organisatie, ontstaan met technologieën als virtualiseren en cloud computing grote mogelijkheden om snel de juiste middelen in te zetten, zonder daarbij veel tijd en energie in de onderliggende ICT te hoeven steken. Binnen De Groot Installatiegroep experimenteren we ook met de inzet van platformen die in de Cloud draaien. We zoeken continue naar technologie en oplossingen die onze vakmensen en onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk te faciliteren.

Lees meer over duurzaamheid

Samenwerking op basis van standaarden

Bij de Groot Installatiegroep erkennen we het werken op basis van standaarden. Niet alleen in ons eigen ICT landschap maar ook omdat we werken met partners in een keten. Door in te zetten op het gebruik van open standaarden, of ketenstandaarden die in de bouw- en installatietechniek worden gebruikt, verhogen we de efficiency en kwaliteit van het (digitaal) samenwerken met ketenpartners.

We adopteren zoveel mogelijk de ketenstandaard. Voor de integratie met ketenpartners zien we de meerwaarde om de ketenstandaard toe te passen. We zijn onderdeel van een ecosysteem waarin eenduidigheid in transacties van belang is. Zo zien we ook het belang van eenduidigheid in de classificatie van bouwdelen en installaties. Hier passen we de NL-SfB standaard toe.

In het proces van BIM spelen standaarden ook een belangrijke rol. Hierbij kijken we als de Groot Installatiegroep nadrukkelijk naar de ontwikkelingen in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DigiGO). We gebruiken nadrukkelijk standaarden vanuit dit stelsel, zoals het BIM loket dat hiervan onderdeel is. Zie ook de site van het BIM loket voor meer informatie over standaarden zoals de NL-Sfb, de BIM Basis ILS en het digitaal stelsel GEBORA.

Innovatie

Binnen De Groot Installatiegroep zijn een aantal Innoraden waarin collega’s uit verschillende regio’s in het bedrijf zijn vertegenwoordigd. Binnen de Innoraad werken zij aan innovatieve ideeën die ons bedrijf een stap verder kunnen brengen. Diversiteit en combinaties van kennis uit de vakgebieden brandbeveiliging, werktuigbouwkunde én elektrotechniek maken innovatieve ideeën mogelijk. We hebben deze kennis in huis en combineren deze kennis om zo tot de oplossingen van morgen te komen.

Aantoonbaar veilig werken in de digitale wereld

Bij De Groot Installatiegroep staat veilig werken hoog in het vaandel. Dit geldt bij ons ook nadrukkelijk in de digitale wereld. We besteden aandacht aan de factor ‘mens’ door hun digitale vaardigheden en weerbaarheid te ontwikkelen. Door deze digitale vaardigheden te ontwikkelen en trainen vergroten we niet alleen de weerbaarheid van onze mensen tegen dreigingen uit het cyber domein, maar leren we ze ook maatschappelijk relevante vaardigheden. Hierdoor zorgen we dat onze mensen met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Hieronder zie je daarvan een mooi voorbeeld in het filmpje.