Prefab

Efficiëntie en een korte doorlooptijd spelen bij nagenoeg elke bouw een allesbepalende rol. Daarom passen we steeds vaker bouwmethodes als prefab en modulair installeren toe.

Installaties worden in de werkplaats voorbereid, wat als voordeel heeft dat er geen last wordt ondervonden van weersinvloeden en er onder geconditioneerde omstandigheden kan worden gewerkt. Het is een snelle en efficiënte manier van installeren voor met name projecten waar veel repeterend werk in zit.

Prefab sprinklerafdeling

De Groot Installatiegroep beschikt over een eigen fabriek voor de prefabricage van onder andere sprinklerleidingen, het samenstellen van installatiecomponenten, module bouw en containerbouw. Deze trend in de installatietechniek speelt al enige jaren en zal zich blijven doorzetten. Als De Groot Installatiegroep zijn wij daarop goed voorbereid.

Prefabricage is een steeds belangrijkere schakel in het installatieproces omdat het belangrijke voordelen biedt. Voordelen die door prefabricage te behalen zijn:

  • kortere bouwtijd
  • fabricage met een hogere kwaliteit
  • fabricage in betere arbeidsomstandigheden (goed voor de mens)
  • minder afval (duurzaamheid)
  • kostenreductie (minder faalkosten)

Prefab deelneming bouw novum

De Groot Installatiegroep investeert in duurzaam bouwen met onder andere een aparte deelneming. Op deze manier bouwen we sneller, duurzamer, toekomstbestendiger en flexibeler. Via prefabricage worden de installatietechnische componenten vooraf verwerkt. Zo zijn wij in staat via volledige bouwpakketten een complete woning te realiseren.