Teijin Aramid Emmen

Teijin Aramid is een dochteronderneming van de Teijin Groep en wereldleider in aramide. Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendigheid of een laag gewicht nodig is, is Twaron®, Sulfron®, Teijinconex® of Technora® aanwezig en wordt ingezet in veel verschillende toepassingen en markten zoals automotive, ballistische bescherming, marine, civiele techniek, beschermende kleding, optische kabels en olie & gas. De vier hoogwaardige aramidevezels worden geproduceerd in Nederland en Japan.

Langjarig onderhoud

De Groot is verantwoordelijk voor de uitvoering van langjarig preventief-, correctief- en vervangings-onderhouds-werkzaamheden aan de complexe en omvangrijke gebouwinstallaties (Werktuigkundige en Elektrotechnisch) bij Teijin Aramid te Emmen.

  • Opdrachtgever: Teijin Aramid Emmen
  • Omvang: >50.000 m²

Het betreft hier diverse gebouwfuncties; kantoren, productie-gebouwen en fysische laboratoria welke 24 uur per dag inbedrijf zijn en met continue bedrijfsprocessen. Wij zijn gewend om zorg te dragen dat de overlast tijdens de werkzaamheden vooraf gecommuniceerd is én tot een geaccepteerd minimum beperkt is

Borging preventief onderhoud

Het preventief onderhoud van alle installaties is zodanig ingericht dat we de gewenste conditie handhaven, maar dat we tevens het aantal defecten en storingen tot een minimum reduceren. Dit realiseren we door per gebouw en per installatie te bepalen wat de optimale verhouding is tussen minimaal preventief onderhoud (gewenst onderhoudsniveau) en het aantal inspecties per jaar en een minimum aan storingen zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste conditie.

Borging correctief onderhoud

Het correctief onderhoud houdt in dat wij 24/7 zorgdragen voor storingen (zowel Elektrotechnisch, Werktuigkundige als Sprinkler-technisch), SLA afspraken met responstijd < 1 uur, hersteltijd < 4 uur.

Verder behoren korte hersteltijden voor de installaties van productielijnen en de laboratoria tot de opdracht.