Renovatie Station Oostlijn in Amsterdam

De Groot heeft in samenwerking met Hegeman de renovatie gedaan van de stations die onderdeel uitmaken van de Oostlijn in Amsterdam.

Het doel van de renovatie was onder andere het uitvoeren van groot onderhoud. Het betrof hier de technische ruimtes en personeelsruimten achter het reizigersgebied.

Alles in één wand

Door het plaatsen van nieuwe clusterwanden werden de bestaande losse reizigersvoorzieningen zoals de SOS-info zuil, kaartautomaat(TVM of Kmax) en zo nodig de brandslanghaspel centraal in 1 wand ondergebracht.

Om de overlast voor de reizigers zo minimaal te houden moest de gehele installatie blijven functioneren. Dat betekende dat de installatieaanpassingen grotendeels buiten exploitatietijden uitgevoerd dienden te worden.

  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Architect: GroupA
  • Oppervlakte: 3000 m²
  • Bouwduur: 33 maanden
  • Oplevering: december 2018
De Groot Amsterdam

In 2 fases naar realisatie

Fase 1

De start verbouw opgang van Metrostation Diemen Zuid Oostzijde is op 19 Maart 2018, hierbij is de Oostzijde afgesloten voor de reizigers. Het perron zelf blijft open, reizigers kunnen via opgang Diemen Zuid Westzijde. De einde van werkzaamheden ingang Oostzijde staat gepland op medio juli 2018.

Fase2

De start verbouw opgang van Metrostation Diemen Zuid Westzijde is op medio augustus 2018, hierbij is de toegang Westzijde afgesloten voor de reizigers. Het perron zelf blijft open, reizigers kunnen via de gerenoveerde opgang Diemen Zuid Oostzijde. De einde van werkzaamheden ingang Noord staat gepland op 30 November 2018.

De Groot Amsterdam 3