Beheerscontract Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap vormt een lerende en vooruitstrevende gemeenschap die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en diversiteit. In de diensten en andere samenkomsten werken ze aan zinvolle ontmoetingen gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Liefde is daarbij de belangrijkste inspiratiebron.

Ze steunen elkaar in alles wat het leven aan moois en minder moois met zich meebrengt, maar spreken elkaar ook aan op de eigen verantwoordelijkheid. Voor wie oprecht zoekt is er veel te vinden. Ze staan open voor de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwing en cultuur. De gebouwen zijn beschikbaar voor activiteiten waar de samenleving mooier van wordt.

 • Opdrachtgever: Het Apostolisch Genootschap
 • Omvang: ca. 70.000 m²
 • Soort werk: Service en Onderhoud

Prestatiegericht beheerscontract

Met het Apostolisch Genootschap hebben wij vanuit onze vestiging in Hengelo een prestatiegericht beheerscontract afgesloten voor het beheer van ca. 75 (kantoor-)panden door geheel Nederland.

De uitvoering van dit contract vindt plaats vanuit de vestiging Hengelo.De looptijd van het contract is meer dan 10 jaar.

Dit contract betreft een prestatiegericht onderhoud en beheer contract, waarbij behalve respons- en hersteltijden, ook overige zaken tot onze dienstverlening behoren:

 • Beheer van alle gebouwen middels Internet web portal
 • Beheer op afstand middels Gebouw Beheer Systeem (GBS) en automatische storingsbewaking en doormelding
 • Voorbereiding en begeleiding van inspecties door brandweer
 • Conditiemeting en inspectie volgens NEN2767
 • Opstellen en actualiseren van meer-jaren onderhoudsplannen (MJOP), waar duurzame investeringen onderdeel vanuit maken
 • Het geven van adviezen om daarmee de dienstverlening en exploitatie van gebouwen te verbeteren
 • Beheer en keuring van materieel en gereedschappen van opdrachtgever.
 • Verantwoordelijk voor het blijvend voldoen aan wettelijke en plaatselijke voorschriften t.a.v. de gebouwinstallaties
 • Veiligheidsinspecties t.a.v. NEN3140 (elektrotechnisch) en SCIOS (stookinstallaties en brandstofleidingen). Veiligheidsinspecties conform erkend branddetectiebedrijf en VBB onderhoud (vast opgestelde brandbeveiligingssystemen, waaronder sprinklerinstallaties)
 • Bijhouden van de installatiecartotheek
 • Opstellen van detailonderhoudsplannen en werkplanningen
 • Bijhouden en actualiseren van logboeken op locatie en op de Web portal