Bewust Veilig-dag

Onze branchevereniging (Techniek Nederland) is een organisator van Bewust Veilig-dag. In 2023 vond dit plaats op 29 maart. Als De Groot Installatiegroep doen wij daar ook graag aan mee!

Meedoen aan Bewust Veilig-dag past bij de kernwaardes van De Groot Installatiegroep. Één van onze kernwaardes luidt:

Wij zorgen voor milieu, veiligheid en onze gezondheid.

- Ik voorkom schade aan het milieu en heb oog voor duurzame inzet van middelen

- Ik werk veilig of ik werk niet, zowel in de fysieke wereld als de digitale wereld

- Ik bescherm mijn gezondheid en die van mijn collega’s

We verspreiden de Bewust Veilig-krant en staan extra stil bij veiligheid, gezondheid en milieu. Dit doen we door het De Groot Veiligheidsspel HERMAN te spelen, waarmee we iedereen herinneren aan de regels binnen ons bedrijf. Ook gaan we het spel gebruiken tijdens de montagebijeenkomsten.

De Groot Installatiegroep staat nu op trede 4 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). Nu moeten we onze nieuwe collega’s, nieuwe vestigingen en de volgende generatie hierin meenemen.

We blijven proactief als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu. Onze houding en ons gedrag moeten daarbij passen en dagelijks zichtbaar zijn op de werkplek.

Veiligheidsdag 1