Trede 4 van de veiligheidscultuurladder

Wij maken de stap naar trede 4 van de veiligheidscultuurladder!

Met trots delen wij mee dat ons bedrijf is geslaagd voor trede 4 van de veiligheidscultuurladder. Een prachtig resultaat waarmee we onze proactieve houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid op de werkvloer aantonen. De afgelopen weken bezocht Kiwa meerdere vestigingen en projectlocaties. Hier constateerden zij de mooie groei en ontwikkeling die we doormaken op het gebied van veiligheid en gezondheid.

We onderkennen gevaren en risico’s en het management, de leidinggevenden en medewerkers van ons bedrijf zijn op de werkvloer proactief bezig met veiligheid en gezondheid. Betekent dit dat we er nu zijn? Zeker niet. We blijven met elkaar aandacht besteden aan veiligheidsthema’s om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen. Dit kunnen we alleen samen. Bij De Groot werken we veilig of werken we niet!