Voorpagina > Oplossingen > Brandveiligheid >

Brandveiligheid

Verwoesting van een bedrijfsgebouw door brand, het is de angst van menig ondernemer. De Groot Installatiegroep levert diverse oplossingen om brand snel te kunnen signaleren en brandhaarden direct te bestrijden. In overleg met onze opdrachtgever ontwikkelen wij een brandveiligheidssysteem op maat. 

Door de montage en installatie van Viking Sprinklerinstallaties en Nofiq brandblussystemen blijft de schade bij een mogelijke brandhaard beperkt. 

De Groot Installatiegroep zorgt ervoor dat uw bedrijf brandveilig wordt. Door de montage en installatie van Sprinklerinstallaties (volgens EN 12845 blijft de schade bij een mogelijke brandhaard beperkt.

Het brand veilig maken van uw bedrijfs- of kantoorpand bestaat o.a. uit:
Installatie van brandbestrijdingssystemen, als sprinkler-, schuim- en blusgasinstallaties.
Installatie van branddetectiesystemen, zoals brandmelders en rookmelders.
Installatie van lage druk watermistsystemen

Een brandveiligheidssysteem wordt door De Groot installatiebedrijf samen met een klant op maat gemaakt. De klant kan hierbij profiteren van de jarenlange expertise van De Groot Installatiegroep op het gebied van installatietechniek en brandveiligheid in de utiliteitsbouw en de industrie.

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Sprinkler systeem

Als onderdeel van de brandbeveiliging installeert De Groot Installatiegroep sprinklerinstallaties. Een sprinklerinstallatie is een stationaire automatische brandblusinstallatie. De installatie detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. Een sprinklerinstallatie is hoofdzakelijk opgebouwd uit sprinklers (warmtegevoelige sproeiers), een leidingstelsel, een watervoorziening en een sprinkler meldinstallatie.

Bij een brand activeren de in de sprinklerinstallatie geplaatste sprinklers door de warmteontwikkeling. Afhankelijk van de ontwikkeling van de brand activeren/openen meerdere sprinklers. Na opening van een sprinkler in de sprinklerinstallatie treed onmiddellijk water uit en krijgt de watervoorziening een signaal om meer water te gaan toevoeren aan de geactiveerde sprinkler(s).

Hoe werkt een sprinkler?

Een sprinkler bevat een detectie c.q. activeringselement welke bij nagenoeg de meeste sprinklers bestaat uit een glasbulb, in het verleden werd er meer gebruik gemaakt van een gesoldeerde verbinding. Zowel de gesoldeerde verbinding als de glasbulb in een sprinkler hebben dezelfde functie; bij een temperatuur verhoging zal de sprinkler openen. Bij een gesoldeerd element bereikt het soldeersel zijn vloeitemperatuur waardoor de sprinkler opent. Bij een sprinkler voorzien van een glasbulb zal door de hitte de vloeistof in de glasbulb opwarmen, het bereikt zijn dampspanning, de aanwezige luchtbel verdwijnt en het glas breekt waardoor de sprinkler wordt geactiveerd. De temperatuur waarbij een sprinkler activeert is van te voren vast gelegd, en is herkenbaar door de kleur van de vloeistof in de glasbulb. De meest gangbare temperatuur voor een sprinkler is 68 ºC. Nadat in de sprinkler de glasbulb is gebroken zal door de waterdruk op de sprinkler de afsluitdop er uit schieten en het water naar buiten worden geperst. De waterstraal zal terecht komen op de spreidplaat van de sprinkler, waardoor het water zich over een groot oppervlak zal verspreiden.

Water voor de sprinklerinstallatie

De watervoorziening van een sprinklerinstallatie bestaat over het algemeen uit 1 of 2 drukverhogingspompen die hun water uit een waterkelder of een watertank betrekken.
Watervoorraden van sprinklerinstallaties variëren sterk afhankelijk van grootte van de vuurlast welke beveiligd dient te worden. U moet hierbij denken aan minimaal 10 m3 tot maxima van 1000 m3 of soms nog meer.

Beperk schade met een sprinklerinstallatie

De op een sprinklerinstallatie aangesloten sprinkler meldcentrale zal onmiddellijk een brandmelding doorsturen naar de alarmcentrale van de regionale brandweer. Omdat de blussende werking van de sprinklerinstallatie onmiddellijk na detectie van een brand begint, wordt een grote uitbreiding van een brand voorkomen en daarmee de schade beperkt.

Door de grote betrouwbaarheid van sprinklerinstallaties wordt deze veelal geaccepteerd als een gelijkwaardige oplossing van de in het bouwbesluit vereiste brandcompartimenten. De voordelen die hierdoor ontstaan zijn o.a.:

  • Het sterk kunnen vergroten van de vereiste brandcompartimenten waardoor er grote logistieke voordelen ontstaan.
  • De sprinklerinstallatie geeft een waarborging voor uw bedrijf continuïteit na een brand, veel onbeveiligde bedrijven die geconfronteerd worden met een grote brand gaan in de eerste 5 jaar na de brand namelijk alsnog failliet.

Wij verzorgen de volledige installatie van sprinkler systemen. Wilt u meer weten over sprinklers en sprinklerinstallaties? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Brandblussers

In elk bedrijf hangen brandblussers. Brandblussers, en uiteraard ook brandslangen, zijn de eerste zaken waar iemand naar zoekt als er ergens brand uitbreekt. Deze brandblussystemen zijn uitstekend geschikt om een kleine beginnende brand te blussen voordat professionele brandweerlieden deze taak over komen nemen.

Makkelijk te gebruiken brandblussers

Eén van de belangrijkste aspecten van een brandblusser is de bediening. Deze moet eenvoudig zijn, aangezien er bij een brand geen tijd is om een uitgebreide handleiding te lezen. Niet elke brandblusser is geschikt voor elke soort brand. Op de brandblusser staan verschillende symbolen die aangeven voor welke brand de blusser geschikt is. Zo is het bijvoorbeeld bij brand in elektrische apparatuur niet handig om met een schuimblusser te blussen, omdat deze water bevat waardoor kortsluiting kan ontstaan. In dit geval is het beter om een brandblusser te gebruiken die koolzuur bevat.

De meeste brandblussers zijn schuimblussers. Naast schuimblussers zijn er ook brandblussers met poeder. Ook worden brandblussers geleverd die koolzuur bevatten, dit ter vervanging van Halon, een gas dat vroeger gebruikt werd voor brandblussers, maar schadelijk is voor het milieu.

Brandblussers op maat

De brandblussers die door De Groot Installatiegroep worden geplaatst zijn zorgvuldig afgestemd op de aard van een bedrijf. Want voor een kantoorpand met veel elektrische apparatuur is ander blusmiddel nodig dan bij bijvoorbeeld een garagebedrijf.

Onderhoud brandblussers

De Groot Installatiegroep plaatst niet alleen de brandblussers, maar zorgt ook voor een periodiek onderhoud van de blussers. Op deze wijze heeft u als klant altijd gecontroleerde, gevulde en goedgekeurde brandblussers. De goedgekeurde brandblussers worden voorzien van een zegel (loodje). Op deze manier zorgt de Groot voor maximale veiligheid op het gebied van brandbestrijding.

De meeste bedrijven leveren producten waarvan ze hopen dat ze veel gebruikt gaan worden. De Groot Installatiegroep levert brandblussers, maar hoopt uiteraard dat ze nooit nodig zullen zijn. Maar wanneer dit wel het geval is, kan men vertrouwen op onze brandblussers.

Meer weten over de brandblussers of de andere brandbeveiligingsmogelijkheden van De Groot Installatiegroep? Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer.

Brandmelders

Brandmelders zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn brandmelders die reageren op rook: de rookmelders (ionisatiemelders), maar er zijn ook brandmelders die reageren op warmte, net als de zogenaamde sprinklers. Daarnaast zijn er ook nog brandmelders die op licht reageren; optische brandmelders.

Brandmelders: registreren en melden brand

Brandmelders hebben feitelijk een dubbele functie: ze registreren een (beginnende) brand en ze geven een waarschuwingssignaal af. Een uitzondering hierop zijn handmelders: de bekende rode kastjes die zijn voorzien van een breekbaar glaasje. Deze brandmelders registreren niet, maar geven de mogelijkheid om handmatig een brandalarm in werking te stellen.

Voorkom grote brandschade

Bedrijven staan vaak vol met elektrische apparatuur die niet alleen tijdens de 8-urige werkdag aan staan, maar ook in de 16 uur dat er niemand in het bedrijf aanwezig is. Denk hierbij aan verlichting, maar ook aan de servers van het computersysteem, stand-by functies van de beeldschermen, koelkasten en andere apparatuur. Een kwart van alle branden ontstaat door gebreken aan en kortsluiting van deze elektrische apparatuur. Het is dan ook van belang om uw bedrijfspand te voorzien van een brandveiligheidssysteem met onder ander brandmelders en brandblussers.

Brandbeveiliging op maat

Een brandveiligheidssysteem wordt door De Groot installatiebedrijf samen met een klant op maat gemaakt. De klant kan hierbij profiteren van de jarenlange expertise van De Groot Installatiegroep op het gebied van installatietechniek en brandveiligheid in de utiliteitsbouw (waaronder de industrie, ziekenhuizen en boerenbedrijven).

De brandveiligheidssystemen zijn aangepast aan de grootte van het te beveiligen object, maar ook aan de aard van de werkzaamheden. Een ziekenhuis, waar 24 uur per dag werknemers rondlopen heeft relatief meer handmelders dan bijvoorbeeld een kantoorpand. De verschillende gassen die in een ziekenhuis worden gebruikt (denk aan zuurstof, maar ook aan narcosegassen zoals lachgas) vragen uiteraard ook om een specifiek afgestemd brandveiligheidssysteem en de daarbij behorende brandmelders.

Een boerenbedrijf, bijvoorbeeld een grote kippenschuur met legbatterijen, vraagt weer een geheel andere vorm van brandbeveiliging. Handmelders zijn in deze situatie minder van belang, maar een vroegtijdige signalering des te meer. Daarbij wordt er in de ontwikkeling van het brandbeveiligheidssysteem uiteraard gelet op automatische brandbestrijding voor een optimale bescherming van de kippen.

Vraagt u zich af hoe uw pand het beste tegen brand beveiligd kan worden? Vraag De Groot Installatiegroep om advies en neem contact met ons op.

Lage druk watermistsysteem

De Groot Installatiegroep levert lage druk water mistinstallaties van het type Econ Aqua. Het Econ Aqua systeem past innovatieve lage druk waterneveltechnologie toe om branden in kantoorgebouwen, hotels, ondergronds parkeergarages en gebouwen met een vergelijkbaar brandgevaar uiterst doeltreffend te kunnen bestrijden. Econ Aqua gebruikt tot 85% minder water dan een conventioneel sprinklersysteem. Omdat het waterverbruik zo laag is, wordt eventuele waterschade tot een minimum beperkt.