Voorpagina > Nieuws >

Nieuws

De Groot Installatiegroep als eerste in NL CIBV-gecertificeerd voor ontruimingsalarminstallaties

Divisie Brandbeveiliging voldoet aan alle eisen gesteld door CCV

De divisie Brandbeveiliging (vestiging Hengelo) van De Groot Installatiegroep is sinds eind vorige maand officieel gecertificeerd voor het leveren en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties. Het is daarmee het eerste bedrijf dat door de Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid (CIBV) hiervoor gecertificeerd is. De Groot voldoet dankzij de certificering aan alle eisen die gesteld zijn door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

De Groot Installatiegroep kreeg op 27 oktober jl. twee certificaten uitgereikt door certificatie-instelling CIBV. Het eerste certificaat verklaart het gerechtvaardigd vertrouwen dat de door De Groot Installatiegroep geleverde OAI’s voldoen aan de eisen van het CCV. Het gaat hierbij specifiek om het luid-alarm Type B (slow whoop) en het stil-alarm in de vorm van attentiepanelen.

Met het andere bewijsstuk dat is uitgegeven door het CIBV, is De Groot Installatiegroep gecertificeerd voor het onderhoud van dergelijke ontruimingsalarminstallaties. “Het certificeren van brandbeveiligingsinstallatie, waaronder ontruimingsalarminstallaties, levert toegevoegde waarde voor de klant. Hiermee onderscheidt De Groot Installatiegroep zich ten opzichte van haar collega’s in de markt”, aldus algemeen directeur Marcel de Groot.

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) vervult een essentiële functie in ontruiming van gebouwen. Een brandmelding moet resulteren in een aantal doelgerichte acties, zoals het snel waarschuwen van aanwezige personen in het gebouw. Wanneer een gebouw te groot is om mensen door middel van roepen te waarschuwen, biedt een OAI uitkomst. Ontruimingsalarminstallaties zijn ingedeeld in twee categorieën: luid- en stil alarm. 

Terug naar overzicht

deel: