Digitalisering die het verschil maakt

Digitalisering is vrijwel niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ook in ons bedrijf en in onze branche speelt digitalisering een groeiende rol van betekenis. Wij zien dat onze digitale middelen en onze digitale vaardigheden het verschil kunnen maken richting de toekomst.

Door digitalisering als thema strategisch op te pakken in onze organisatie koppelen we de inzet van technologie, digitale middelen en digitale vaardigheden aan onze bedrijfsdoelstellingen. We willen hiermee het verschil kunnen maken voor ons eigen bedrijf, onze klanten en onze partners in de branche.

Benieuwd naar onze inzichten op het vlak van digitalisering of hoe dit jou kan helpen?

Neem contact met ons op

Stuur een e-mail

BIM als totaalproces

Voor de afkorting BIM is een veelvoud aan definities in omloop. Bij De Groot Installatiegroep hanteren we de visie dat het om het totaalproces gaat, oftewel Building Information Management. Het inzetten van modelling tools als Autocad, Stabicad of Revit (Building Information Modelling) is slechts één facet van het digitaliseren van het gehele proces waarin bouwinformatie een rol speelt. Binnen de brede definitie die wij hanteren past ook het gebruiken van bouwinformatie vanuit een ‘as designed’ fase tot in het gebruiken van een installatie. Hiermee komt de virtuele of digitale representatie tijdens het ontwerp samen met de fysieke wereld, ook wel de “digital twin”.

Waarde uit data

Het belang van data neemt de komende jaren alleen maar toe. Meer en meer verschuift de focus van de IT en technologie die data verwerken naar de data zelf. Wij willen onze bedrijfsdata inzichtelijk hebben om zo de juiste keuze als bedrijf te maken. Ook is data steeds vaker een (additioneel) product waarmee de dienstverlening naar klanten kan worden verbeterd. Met een eigen dataplatform zijn we in staat om op het vlak van Business Intelligence (BI) continue dashboards te ontwikkelen en daarmee onze organisatie en klanten van relevante inzichten te voorzien.

Toepassen van nieuwe technologieën

Technologische vernieuwing gaat razendsnel en lijkt ook steeds sneller te gaan. Er is sprake van een verschuiving van zelf nieuwe technologie ontwikkelen naar een grotere focus op (snel) toepassen van nieuwe technologieën. Binnen onze digitale strategie identificeren hebben we benoemd dat innoveren en experimenteren een belangrijk thema is. Hiermee verkennen hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen toepassen voor De Groot Installatiegroep.

Virtual Reality (VR) en Augumented Reality (AR)

Wij zetten bijvoorbeeld nieuwe technologieën als Virtual Reality (VR) of Augumented Reality (AR) bij wijze van experiment. Hier ervaren we hoe we de kennis en kunde van onze vakmensen beter kunnen inzetten voor onze klanten. Maar ook hoe we in het kader van duurzaamheid slimmer kunnen omgaan met de hoeveelheid kilometers die we naar onze klanten moeten reizen.

Innovatie

Binnen De Groot Installatiegroep zijn een aantal Innoraden waarin collega’s uit verschillende regio’s in het bedrijf zijn vertegenwoordigd. Binnen de Innoraad werken zij aan innovatieve ideeën die ons bedrijf een stap verder kunnen brengen.

Aantoonbaar veilig werken in de digitale wereld

Bij De Groot Installatiegroep staat veilig werken hoog in het vaandel. Dit geldt bij ons ook nadrukkelijk in het digitale domein. We besteden aandacht aan de factor ‘mens’ en digitale vaardigheden en weerbaarheid. Door digitale vaardigheden te ontwikkelen en trainen vergroten we niet alleen de weerbaarheid van onze mensen tegen dreigingen uit de cyber wereld, maar leren we ze ook maatschappelijke relevante vaardigheden.