Digitalisering die het verschil maakt

Digitalisering is vrijwel niet meer weg te denken uit de maatschappij. De rol van digitalisering binnen de installatietechniek wordt ook steeds belangrijker. In het CONNECT2030 rapport van Techniek Nederland is het zelfs als één van vijf thema's met grote impact benoemd. Daarom zetten we als De Groot Installatiegroep in op digitalisering. Wij zien dat onze digitale middelen en onze digitale vaardigheden het verschil kunnen maken richting de toekomst.

Door digitalisering als thema strategisch op te pakken in onze organisatie koppelen we de inzet van technologie, digitale middelen en digitale vaardigheden aan onze bedrijfsdoelstellingen. We willen hiermee het verschil kunnen maken voor ons eigen bedrijf, onze klanten en onze partners binnen- en buiten onze sector.

Benieuwd naar onze inzichten op het vlak van digitalisering of hoe dit jou kan helpen?

Neem contact met ons op

Stuur een e-mail

BIM als totaalproces

Wij zien BIM als een belangrijke ontwikkeling op het vlak van digitalisering. Voor de afkorting BIM is een veelvoud aan definities in omloop. Bij De Groot Installatiegroep hanteren we de visie dat het om het totaalproces gaat, oftewel Building Information Management. Het inzetten van modelling tools als Autocad, Stabicad of Revit (Building Information Modelling) is slechts één facet van het digitaliseren van het gehele proces waarin bouwinformatie een rol speelt. Binnen de brede definitie die wij hanteren past ook het gebruiken van bouwinformatie vanuit een ‘as designed’ fase tot in het gebruiken van een installatie. Hiermee komt de virtuele of digitale representatie tijdens het ontwerp samen met de fysieke wereld, ook wel de “digital twin”. Hiermee onderkennen we het belang van de digitale wereld binnen de installatietechniek.

Waarde uit data

Het belang van data neemt de komende jaren alleen maar toe. Meer en meer verschuift de focus van de IT en technologie die data verwerken naar de data zelf. Wij willen onze bedrijfsdata inzichtelijk hebben om zo de juiste keuzes als bedrijf te maken. Dit is ook als één van de thema's in onze digitale strategie. Ook is data steeds vaker een (additioneel) product waarmee de dienstverlening naar klanten kan worden verbeterd. Met een eigen dataplatform zijn we in staat om op het vlak van Business Intelligence (BI) continue dashboards te ontwikkelen en daarmee onze organisatie en klanten van relevante inzichten te voorzien.

Toepassen van nieuwe technologieën

Technologische vernieuwing gaat razendsnel en lijkt ook steeds sneller te gaan. Er is sprake van een verschuiving van zelf nieuwe technologie ontwikkelen naar een grotere focus op (snel) toepassen van nieuwe technologieën. Binnen onze digitale strategie spreken we uit dat innoveren en experimenteren een belangrijk thema is. Hiermee verkennen we actief hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen toepassen voor De Groot Installatiegroep en binnen de installatietechniek.

Virtual Reality (VR) en Augumented Reality (AR)

Wij zetten bijvoorbeeld nieuwe technologieën als Virtual Reality (VR) of Augumented Reality (AR) bij wijze van experiment. Hier ervaren we hoe we de kennis en kunde van onze vakmensen beter kunnen inzetten voor onze klanten. Maar ook hoe we in het kader van duurzaamheid slimmer kunnen omgaan met de hoeveelheid kilometers die we naar onze klanten moeten reizen. Duurzaamheid is binnen De Groot een belangrijk aandachtspunt waarin we investeren.

Lees meer over duurzaamheid

Innovatie

Binnen De Groot Installatiegroep zijn een aantal Innoraden waarin collega’s uit verschillende regio’s in het bedrijf zijn vertegenwoordigd. Binnen de Innoraad werken zij aan innovatieve ideeën die ons bedrijf een stap verder kunnen brengen. Diversiteit en combinaties van kennis uit de vakgebieden brandbeveiliging, werktuigbouwkunde én elektrotechniek maken innovatieve ideeën mogelijk. We hebben deze kennis in huis en combineren deze kennis om zo tot de oplossingen van morgen te komen.

Aantoonbaar veilig werken in de digitale wereld

Bij De Groot Installatiegroep staat veilig werken hoog in het vaandel. Dit geldt bij ons ook nadrukkelijk in het digitale domein. We besteden aandacht aan de factor ‘mens’ en digitale vaardigheden en weerbaarheid. Door digitale vaardigheden te ontwikkelen en trainen vergroten we niet alleen de weerbaarheid van onze mensen tegen dreigingen uit de cyber wereld, maar leren we ze ook maatschappelijke relevante vaardigheden.

Lees meer over veilig werken