Voorpagina > De Groot Installatiegroep > Kwaliteit, Arbo en Milieu >

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Veilig Werken

De Groot Installatiegroep voert een actief beleid op het gebied van veilig werken en gezondheid. Wij steven naar een ongeval- en incidentenvrije werkomgeving en het voorkomen van beroepsziekten en beroepsverwante gezondheidsklachten. Al onze medewerkers leveren een bijdrage aan het veilige werkklimaat. Zij zijn VCA gecertificeerd en hebben een actieve rol in het signaleren en voorkomen van onveilige situaties. Een overzicht van onze certificeringen vindt u hier [link naar certificeringen]

CO2-prestatieladder

De Groot Installatiegroep Oost B.V. is er van doordrongen dat de voorraad aan fossiele brandstoffen eindig is en dat het verbruik daarvan leidt tot de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen tot klimaatverandering.

Via het behalen van het CO2-bewust certificaat en de daaraan gekoppelde reductiedoelstellingen, zetten wij een volgende stap naar het verbeteren van onze milieuprestaties in bredere zin. Gelijktijdig geven wij daarbij ook vorm aan ons beleid om de zorg voor het milieu niet alleen mooie woorden te laten zijn maar ook om te zetten in daden en concreet vorm en inhoud te geven.

De kennis die we opdoen of vergaren ten aanzien van de mogelijkheden om onze eigen CO2-prestaties te verbeteren, delen wij (graag) met derden. Dit past in ons streven om voor de gehele keten waarin wij actief zijn, te komen tot vermindering van milieubelasting in het algemeen en de emissie van broeikasgassen in het bijzonder. In maart 2012 is De Groot Installatiegroep Oost B.V. gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende onze reductie-doelstellingen en initiatieven. Eén en ander is in onderstaande rapportage beschreven.

1. 3.B.2 Energie Management Actieplan versie 1.2 26 03 2013
2. 1.C.2.C.3. Communicatieplan versie 1.2  2013
3. 1.D.2.D.3.D. memo Duurzaamheid
4. CO2-Bewust Certificaat niveau 3
5. De Groot Installatiegroep COFootprint 2014 
6. De Groot Installatiegroep Co2 Footprint Q1 Q2 2015 versie 01
7. De Groot Installatiegroep CO2 Footprint 2015
8. De Groot Instalaltiegroep CO2 Footprint 2016